Door de opdrachtgever dient bij de aanlevering van toeleveringsmateriaal voor drukwerk de volgende specificaties in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk anders tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen:• aanlevering in een of meer van de volgende Mac/PC bestanden: JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF, EPS/ AI, waarbij de tekst dient te worden omgezet naar lettercontouren/outlines en de bestanden gecomprimeerd naar ZIP of SIT worden verzonden;• 3 millimeter afloop aan alle zijden, waarbij GEEN kaders mogen worden gebruikt;• Tekst moet 5 mm van de snijrand afstaan(8millimeter inclusief afloop);• Alle fonts dienen te zijn omgezet naar lettercontouren;• Bestanden dienen geen “overprint” te bevatten deze zijn niet zichtbaar na de drukgang.• Afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi;• PDF bestanden dienen te zijn opgeslagen als PDFX1a(X-3 kan niet worden verwerkt);• Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts100 % ingesloten zijn en beeld- en lijncompressie dienen te zijn uitgezet (zie ook de werktekening op de in artikel 3 lid 1 van deze leveringsvoorwaarden vermelde website);• De bestanden mogen GEEN kaders bevatten. Dit doordat het drukwerk in combinatie wordt gedrukt en hierbij kleine snij-afwijkingen kunnen ontstaan, die bij het gebruik van kaders duidelijker zichtbaar worden.• Wanneer in een bestand toch kaders worden gebruikt, behoudt leverancier zich het recht voor deze bestanden niet te drukken. Indien de leverancier tot overgaat tot het drukken van deze bestanden, geschiedt dit voor eigen risico van opdrachtgever en aanvaardt leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan voor het geleverde drukwerk. Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001). Maakt u gebruik van eps dan dient u deze in Adobe Distiller om te zetten naar pdf-x1a(2001).Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP´s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.2. De leverancier heeft op de in artikel 3 lid 1 van deze leveringsvoorwaarden vermelde website bij al haarproducten werktekeningen geplaatst die het gemakkelijker maken bestanden op te maken. Opdrachtgever wordt geadviseerd gebruik te maken van deze werktekeningen om problemen te voorkomen